en-USel-GRes-ES
Menu

Εισαγωγή >

Εισαγωγή >
Ο σκελετός του κτιρίου
Η κατασκευή
Οπλισμός I
Οπλισμός II
Προμέτρηση και κοστολόγηση
Σχέδια εφαρμογής


Εισαγωγή >
Δυνάμεις σεισμού και ανέμου
Προσομοιώματα-Επιλύσεις
Προσομοίωση πλακών με πεπερασμένα
Ολόσωμες πλάκες
Σεισμική συμπεριφορά πλαισίων
Σεισμικές φορτίσεις κτιρίου
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
Παράρτημα Δ
Slabs (el-GR)
Seismic behavour of frames (el-GR)
Modelling slabs (el-GR)

Εισαγωγή (της δωρεάν διαδικτυακής έκδοσης του Α’ τόμου)

Εισαγωγή (της δωρεάν διαδικτυακής έκδοσης)      All Rights reserved (*)

Ζούμε σε μία εποχή που όλα αλλάζουν με επιταχυνόμενη ταχύτητα, έτσι αλλάζει και ο τρόπος εκπαίδευσης των σπουδαστών, φοιτητών αλλά και των ίδιων των μηχανικών. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο και το λογισμικό αποτελούν τα μέσα με τα οποία ο σημερινός και ο αυριανός τεχνικός θα κάνει τη δουλειά του.

Η καθιέρωση της “συνεχιζόμενης” ή της “δια βίου” εκπαίδευσης οφείλεται σ’ αυτή την επιταχυνόμενη αλλαγή και επομένως το ιδανικό σύγχρονο βιβλίο, που απευθύνεται σε επαγγελματική εκπαίδευση, πρέπει να καλύπτει αυτές τις νέες ανάγκες. Δηλαδή πρέπει να γεφυρώνει και να κάνει ομαλή τη μετάβαση από την εποχή του βιβλίου στην εποχή του συνδυασμού βιβλίου και λογισμικού.

Με αυτή τη λογική έχει γραφτεί και η σειρά βιβλίων ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ο Α΄ τόμος της οποίας παρουσιάζεται εδώ. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση του Α’ τόμου είναι περιληπτική, κατά το μέρος μόνο των κειμένων και έχει σκοπό να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να “διαβάσει” το βιβλίο γρήγορα και ξεκούραστα. Για επαγγελματική και εκπαιδευτική σε βάθος κατανόηση των επιμέρους θεμάτων συνιστάται η μελέτη του έντυπου βιβλίου αλλά και η χρήση του holoBIM.

Η σύλληψη αυτού του λογισμικού περιγράφεται με τις δύο λέξεις που συνθέτουν το όνομα του, το holo που προέρχεται από την ελληνική ρίζα ὃλον (που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως Holistic) και από τα 3 αρχικά γράμματα της σύγχρονης τεχνολογίας BIM (Building Information Modelling). Το πρώτο συνθετικό holo δηλώνει την ιδιότητα του λογισμικού να εξετάζει την επίλυση του φορέα μέσα σε πολλαπλά συνολικά πλαίσια είτε των διαφόρων φάσεων μιας μελέτης (προ-μελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής) είτε των μορφών απεικόνισης του φορέα ή των εντατικών του μεγεθών ή την real time αναπαράσταση του σεισμού με την τεχνολογία της Εικονικής πραγματικότητας. Το BIM αφορά τη μία και μοναδική εισαγωγή του φυσικού σκελετού και τα απεριόριστα αυτόματα αποτελέσματα όπως είναι η μοντελοποίηση του σκελετού, η δημιουργία των σχεδίων, η όπλιση, μέχρι και η προσομοίωση του συνόλου του οπλισμού. Ο αναγνώστης/χρήστης, μπορεί πολύ εύκολα να τρέξει όλα τα παραδείγματα του βιβλίου και απεριόριστο αριθμό παραλλαγών τους.Υπάρχει και συνοδευτικό υλικό του βιβλίου το οποίο ο αναγνώστης μπορεί

  • • να κατεβάσει τα σχέδια της υποδειγματικής μελέτης που αναπτύσσεται σε πολλά κεφάλαια
  • • να δεί το στερεοσκοπικό τεύχος με τις 3D στερεοσκοπικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες
  • • να δεί σε φωτογραφική ακολουθία, μία πραγματική κατασκευή σκελετού από την αρχή έως το τέλος

Με την εγγραφή του ο αναγνώστης μπορεί επίσης να κατεβάσει το λογισμικό holoBIM (**) και να προμηθευτεί την εκπαιδευτική (edu) άδεια χρήσης διάρκειας 2 ετών, η οποία έχει περιορισμούς μόνο ως προς το πλήθος των δομικών στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορεί να ενεργοποιήσει τη δοκιμαστική (trial) άδεια χρήσης, η οποία έχει όλες τις δυνατότητες της επαγγελματικής (prof) άδειας, αλλά έχει διάρκεια μόνο ενός μήνα.

June 2014,
Απόστολος Κ. Κωνσταντινίδης
Πολιτικός Μηχανικός, συγγραφέας

(*) όποιος θέλει μέρος του έργου για δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να επικοινωνήσει εδώ .

(**) Παλιά λεγόταν pi-SUITE και PANOPLIA και StereoSTATIKA