Menu

ArchiTEKTONIKA


Το πρόγραμμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 2017 είναι ένα γνήσιο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα, που καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου μελετητή. Από την λύση της κάτοψης ως την λεπτομερή σχεδίαση και τα κατασκευαστικά σχέδια, τις προμετρήσεις και το τοπογραφικό, την τρισδιάστατη αναπαράσταση του πραγματικού μοντέλου ως την Κίνηση μέσα και έξω από το κτίριο με τα υλικά και σε πραγματικό χρόνο. Η αρχιτεκτονική σύνθεση γίνεται τώρα με πραγματικά αρχιτεκτονικά και δομικά αντικείμενα, σε 2 και 3 διαστάσεις, ταυτόχρονα, με τον τρόπο που ο ίδιος μελετητής σκέφτεται και εκφράζεται. Παράλληλα, χάρη στην Τεχνολογία της Ολιστικής ευφυΐας (Holistic Intelligence Technology ©) που έχει αναπτύξει η π-SYSTEMS, τα αρχιτεκτονικά αντικείμενα κατέχουν ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, θέση, υλικά κλπ.) τα οποία και διατηρούν καθ’ όλη την διάρκεια της επεξεργασίας, της σχεδίασης και της αναπαράστασή τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια πλήρεις Αρχιτεκτονικές Όψεις και Τομές να (ανα)παράγονται αυτόματα και ταυτόχρονα με την δημιουργία της κάτοψης. Το τοπογραφικό εργαλείο, επιτρέπει στον μελετητή να τοποθετήσει το κτίριο στην ακριβή θέση και στη συνέχεια να εξετάσει την θέση του σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και την διαμόρφωση του εδάφους. Ο φωτορεαλισμός και η περιήγηση μέσα και έξω από το κτίριο, σε πραγματικό χρόνο γίνεται πολύ εύκολα και ρεαλιστικά, σε οποιαδήποτε φάση της σχεδίασης, με φώτα, υλικά, χρώματα ή υφές και έπιπλα τα οποία επιλέγει ο μελετητής.

Σκοπός των Αρχιτεκτονικών

Η δημιουργία ενός καθαρά αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος εργασίας με πλούσια χαρακτηριστικά σχεδίασης, προσαρμοσμένο στον τρόπο εργασίας του μελετητή. Η ταχύτατη και ευέλικτη παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων και αναπαραστάσεων (στερεό μοντέλο), που επιτρέπουν τον έλεγχο του σχεδιαζόμενου κτιρίου, αλλά και τις άμεσες τροποποιήσεις του, σε κάθε φάση μελέτης. Η ευκολία χρήσης και η άνεσή του, προσφέροντας του υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου εκμάθησης, η εκτενής τεκμηρίωση και η συνεχής υποστήριξη του μελετητή από τις υπηρεσίες της εταιρίας.

Γενικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση μελετών σε εύχρηστο περιβάλλον, για την καλύτερη οργάνωση των αρχείων, σχεδίων, ταυτότητας και άλλων στοιχείων κάθε μελέτης.
Οργάνωση των εντολών του προγράμματος με τρόπο απλό και σύμφωνο με την λογική της αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
Οργάνωση του κτιρίου ανά όροφο, πράγμα που επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των πλακών και του ύψους των τοίχων, καθώς και την δημιουργία τυπικών ορόφων με αυτόματη αναπροσαρμογή όλων των δομικών στοιχείων. Διαχείριση όλων των δομικών στοιχείων μέσω πλαισίων διαλόγου (DCL). Παράλληλη 2D και 3D σχεδίαση.
Επιλογή γλώσσας (Ελληνικών ή Αγγλικών) από τον χρήστη, για όλες τις εντολές και τα μηνύματα.


Στοιχεία 2D σχεδίασης

Γραμμή, Σύνθετη γραμμή, Πολύγωνο, 3D επιφάνειες, Διαγραμμίσεις, γέμισμα με χρώμα.
Αυτόματη δημιουργία 2D σχεδίου.
Δημιουργία κειμένων με χρήση οποιασδήποτε γραμματοσειράς, επεξεργασία κειμένου, αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς σύμφωνα με την κλίμακα του σχεδίου.


Στοιχεία 3D σχεδίασης
 
Δημιουργία πλακών με σχεδίαση περιγράμματος ή με σημεία, με δυνατότητα ορισμού διαφορετικών υλικών, πάχους και διατομής.
Δημιουργία οπών και τροποποίησής τους ανεξάρτητα από τις πλάκες. Δυνατότητα διαχωρισμού μιας ενιαίας πλάκας σε επιμέρους ή ενοποίησης επιμέρους πλακών σε ενιαία.
Δυνατότητα τροποποίησης περιγράμματος πλάκας και των ιδιοτήτων της καθώς και αντιγραφή πλάκας οροφής σε δαπέδου και το αντίστροφο.
Έξυπνη κατασκευή τοίχων, που επιτρέπει τον χωρισμό τους σε κομμάτια, έτσι ώστε να μετέχουν στην δημιουργία χώρων (π.χ. για την προμέτρηση) αλλά ταυτόχρονα να συμπεριφέρονται σαν ενιαία αντικείμενα και να προσαρμόζονται αυτόματα στις πλάκες, στις στέγες και τις σκάλες.
Διαγραφή τοίχων, η οποία επαναφέρει αυτόματα στο αρχικό τους στάδιο όλους τους άλλους τοίχους που έρχονται σε επαφή.
Αυτόματος καθαρισμός των ενώσεων των τοίχων εκεί που τέμνονται. Δημιουργία τοίχων με ελεύθερο ύψος (χαμηλότερος τοίχος σε όλο το μήκος ή διαφορετικό ύψος αρχής – τέλους).
Τύποι τοίχων για την κατασκευή τοίχων με κενό, μόνωση ή κενό και μόνωση. Τρισδιάστατα κουφώματα με επιλογή από πλούσια βιβλιοθήκη και παραμετρική σχεδίαση.
Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μαρκίζας σε όλους τους τύπους.
Η δυνατότητα για διαφορετική διαφάνεια στα κουφώματα δίνει την δυνατότητα στον μελετητή για διαφορετικά υλικά στον φωτορεαλισμό και την Κίνηση. Δυνατότητα αντιγραφής κουφωμάτων, ομαδικής αλλαγής των χαρακτηριστικών τους, ή δυνατότητα διαγραφής με αυτόματη διόρθωση του τοίχου όπου ήταν τοποθετημένο το κούφωμα.
Δυνατότητα παραμετρικής σχεδίασης όλων των τύπων υποστυλωμάτων και δοκών με επιλογή για αυτόματη προσαρμογή στην πλάκα οροφής ή ελεύθερο ύψος.
Δυνατότητα κατασκευής σκάλας οποιασδήποτε μορφής, με διαφορετικά υλικά (μπετόν, μεταλλική, ξύλινη) και ορισμός της γραμμής τομής.
Δυνατότητα ελέγχου και τροποποίησης για το ελάχιστο μήκος σφήνας και διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της σκάλας (πλάτος, ύψος, τύπος, κάγκελα, γραμμή ανάβασης) είτε κατά την φάση της σχεδίασης της σκάλας είτε μετά την σχεδίασή της.
Δυνατότητα κατασκευής Ισοκλινούς, Μονόριχτης και Δίριχτης στέγης. Δυνατότητα επεξεργασίας κάθε πλευράς για διαφορετική κλίση ή δημιουργία αετώματος.
Διόρθωση περιγράμματος στέγης και όλων των ιδιοτήτων της.
Παραμετρική σχεδίαση διαφόρων τύπων κάγκελου με ταυτόχρονη απεικόνισή τους στο στερεό και δυνατότητα τροποποίησης οποιασδήποτε από τις ιδιότητες μετά την κατασκευή του.
Δυνατότητα παραμετρικής σχεδίασης 3D ντουλάπας.
Κατασκευή Ράμπας με δυνατότητα διόρθωσης.
Χρησιμοποίηση βιβλιοθηκών με πολυάριθμα 3D και 2D αντικείμενα καθώς και Βιβλιοθήκης χρήστη όπου μέσω της αυτόματης διαχείρισης ο χρήστης μπορεί να εντάξει στο σχέδιο με τρόπο απλό αντικείμενα που ο ίδιος έχει σχεδιάσει.  

Τροποποιήσεις 

Εύκολες τροποποιήσεις, χωρίς να σβήσετε ή να επανασχεδιάσετε το μοντέλο ή τα στοιχεία του, χάρη στην Τεχνολογία της Ολιστικής ευφυΐας που επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση των αρχιτεκτονικών στοιχείων με πολλές βοηθητικές εντολές.
Δυνατότητα διόρθωσης όλων των δομικών στοιχείων μέσω πλαισίων διαλόγου (DCL).

Τύποι Αναπαράστασης

Απεικόνιση του κτιρίου από όποια άποψη επιθυμεί ο χρήστης: όψεις, κατόψεις, 3D Αυτόματη δημιουργία στερεού μοντέλου ολόκληρου του κτιρίου από τους ορόφους που το αποτελούν. Αυτόματη δημιουργία 3D στερεών τομών τυχαίας ευθείας ή τεθλασμένης γραμμής. Αυτόματη δημιουργία 2D σχεδίων όψεων και τομών, σε πραγματικό χρόνο, ακαριαία, τα οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του. Κίνηση μέσα και έξω από το μοντέλο ολόκληρου του κτιρίου ή ενός ορόφου ή μιας 3D τομής με το πάτημα ενός κουμπιού, για εντυπωσιακή παρουσίαση.


Βοηθητικά στοιχεία

Χρήση αυτόματων διαγραμμίσεων τοίχων – πλακών σε τομή, στεγών.
Δυνατότητα διαγράμμισης χώρων η οποία αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα και δεν τα διαγραμμίζει.
Χρήση αυτόματης διαστασιολόγησης, οριζόντιας, κάθετης και τοίχων.
Ειδικές εντολές διαστασιολόγηση όψεων και τομών καθώς και τοπογραφικών σχεδίων.
Ενσωματωμένο Τοπογραφικό πρόγραμμα για την παραγωγή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και διάγραμμα κάλυψης. Εμβαδομετρήσεις απόλυτα ακριβείς με τον τύπο του Ήρωνα ή τον τύπο του Simpson.
Δυνατότητα διαχείρισης σχεδίων για εκτύπωση.
Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων ανά κτίριο, όροφο, ιδιοκτησία και χώρο για όλα τα δομικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί.
Απλή εκτύπωση προμέτρησης από αρχείο Doc ή εξαγωγή σε αρχείο Excel για καλύτερη μορφοποίηση.


Πλήρης υποστήριξη

Εγχειρίδιο χρήσης και Οδηγός Χρήσης.
Τηλεφωνική υποστήριξη ή υποστήριξη μέσω E-Mail.
Σεμινάρια εκμάθησης ου προγράμματος.
Συνεργασία με άλλα Προγράμματα Εισαγωγή – Εξαγωγή αρχείων Dwg και Dxf.
Σύνδεση με τα προγράμματα StereoSΤΑΤΙΚΑ, Kinesis 3DStudio.
 

Απαιτήσεις συστήματος

Pentium IV 2.8 MHz, 512 MB Ram,
NVIDIA 256 MB Ram κάρτα γραφικών,
50 GB HD (μετά την εγκατάσταση). Microsoft Windows 32bit & 64bit. AutoCAD 2010 – 2016 για Windows.