Menu

ArchiTEKTONIKA

Το πρόγραμμα ArchiTEKTONIKA είναι ένα γνήσιο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα, που καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου μελετητή Από την λύση της κάτοψης ως την λεπτομερή σχεδίαση και τα κατασκευαστικά σχέδια, τις προμετρήσεις και το τοπογραφικό, μέχρι την τρισδιάστατη αναπαράσταση του πραγματικού μοντέλου ως την κίνηση μέσα και έξω από το κτίριο με τα υλικά και σε πραγματικό χρόνο. 

Η αρχιτεκτονική σύνθεση γίνεται με πραγματικά αρχιτεκτονικά και δομικά αντικείμενα, σε 2 και 3 διαστάσεις, ταυτόχρονα, με τον τρόπο που ο ίδιος μελετητής σκέφτεται και εκφράζεται.

Σκοπός του ArchiTEKTONIKA

Η δημιουργία ενός καθαρά αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος εργασίας με πλούσια χαρακτηριστικά σχεδίασης, προσαρμοσμένο στον τρόπο εργασίας του μελετητή. Η ταχύτατη και ευέλικτη παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων και αναπαραστάσεων (στερεό μοντέλο), που επιτρέπουν τον έλεγχο του σχεδιαζόμενου κτιρίου, αλλά και τις άμεσες τροποποιήσεις του, σε κάθε φάση μελέτης. Η ευκολία χρήσης και η άνεσή του. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου εκμάθησης, και η συνεχής υποστήριξη του μελετητή.

Tοπογραφικά 

Το τοπογραφικό εργαλείο, επιτρέπει στον μελετητή να τοποθετήσει το κτίριο στην ακριβή θέση και στη συνέχεια να εξετάσει την θέση του σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και την διαμόρφωση του εδάφους.

Holistic Intelligence Technology

Xάρη στην Τεχνολογία της Ολιστικής ευφυΐας (Holistic Intelligence Technology ©) που έχει αναπτύξει η π-SYSTEMS, τα αρχιτεκτονικά αντικείμενα κατέχουν ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, θέση, υλικά κλπ.) τα οποία και διατηρούν καθ’ όλη την διάρκεια της επεξεργασίας, της σχεδίασης και της αναπαράστασή τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια πλήρεις Αρχιτεκτονικές Όψεις και Τομές να (ανα)παράγονται αυτόματα και ταυτόχρονα με την δημιουργία της κάτοψη

Φωτορεαλισμός

Ο φωτορεαλισμός και η περιήγηση μέσα και έξω από το κτίριο, σε πραγματικό χρόνο γίνεται πολύ εύκολα και ρεαλιστικά, σε οποιαδήποτε φάση της σχεδίασης, με φώτα, υλικά, χρώματα ή υφές και έπιπλα τα οποία επιλέγει ο μελετητής.

Χαρακτηριστικά
01. Διαχείριση μελετών σε εύχρηστο περιβάλλον, για την καλύτερη οργάνωση των αρχείων, σχεδίων, ταυτότητας και άλλων στοιχείων κάθε μελέτης

03. Οργάνωση του κτιρίου ανά όροφο, πράγμα που επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των πλακών και του ύψους των τοίχων, καθώς και την δημιουργία τυπικών ορόφων με αυτόματη αναπροσαρμογή όλων των δομικών στοιχείων

05. Γραμμή, Σύνθετη γραμμή, Πολύγωνο, Διαγραμμίσεις, γέμισμα με χρώμα. Αυτόματη δημιουργία 2D σχεδίου. Δημιουργία κειμένων με χρήση οποιασδήποτε γραμματοσειράς, επεξεργασία κειμένου, αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς σύμφωνα με την κλίμακα του σχεδίου

07. Έξυπνη κατασκευή τοίχων, που επιτρέπει τον χωρισμό τους σε κομμάτια, έτσι ώστε να μετέχουν στην δημιουργία χώρων (π.χ. για την προμέτρηση) αλλά ταυτόχρονα να συμπεριφέρονται σαν ενιαία αντικείμενα και να προσαρμόζονται αυτόματα στις πλάκες, στις στέγες και τις σκάλες

09. Τρισδιάστατα κουφώματα με επιλογή από πλούσια βιβλιοθήκη και παραμετρική σχεδίαση. Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μαρκίζας σε όλους τους τύπους

11. Δυνατότητα κατασκευής σκάλας οποιασδήποτε μορφής, με διαφορετικά υλικά (μπετόν, μεταλλική, ξύλινη) και ορισμός της γραμμής τομής. Έλεγχος και τροποποίηση όλων των χαρακτηριστικών της σκάλας

13. Παραμετρική σχεδίαση διαφόρων τύπων κάγκελου με ταυτόχρονη απεικόνισή τους στο στερεό και δυνατότητα τροποποίησης οποιασδήποτε από τις ιδιότητες μετά την κατασκευή του

15. Εύκολες τροποποιήσεις, χωρίς να σβήσετε ή να επανασχεδιάσετε το μοντέλο ή τα στοιχεία του, χάρη στην Τεχνολογία της Ολιστικής ευφυΐας που επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση των αρχιτεκτονικών στοιχείων με πολλές βοηθητικές εντολές

17. Αυτόματη δημιουργία 2D σχεδίων όψεων και τομών, σε πραγματικό χρόνο, ακαριαία, τα οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του. Κίνηση μέσα και έξω από το μοντέλο ολόκληρου του κτιρίου ή ενός ορόφου ή μιας 3D τομής με το πάτημα ενός κουμπιού, για εντυπωσιακή παρουσίαση

19. Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων ανά κτίριο, όροφο, ιδιοκτησία και χώρο για όλα τα δομικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί. Απλή εκτύπωση προμέτρησης από αρχείο Doc ή εξαγωγή σε αρχείο Excel για καλύτερη μορφοποίηση

21. Χρήση αυτόματης διαστασιολόγησης, οριζόντιας, κάθετης και τοίχων. Ειδικές εντολές διαστασιολόγηση όψεων και τομών καθώς και τοπογραφικών σχεδίων


02. Οργάνωση των εντολών του προγράμματος με τρόπο απλό και σύμφωνο με την λογική της αρχιτεκτονικής σχεδίασης

04. Διαχείριση όλων των δομικών στοιχείων μέσω πλαισίων διαλόγου (DCL). Παράλληλη 2D και 3D σχεδίαση

06. Δημιουργία πλακών με σχεδίαση περιγράμματος ή με σημεία, με δυνατότητα ορισμού διαφορετικών υλικών, πάχους και διατομής. Δημιουργία οπών και τροποποίησής τους ανεξάρτητα από τις πλάκες

08. Δημιουργία τοίχων με ελεύθερο ύψος (χαμηλότερος τοίχος σε όλο το μήκος ή διαφορετικό ύψος αρχής – τέλους). Τύποι τοίχων για την κατασκευή τοίχων με κενό, μόνωση ή κενό και μόνωση

10. Διαφορετική διαφάνεια στα κουφώματα, άρα και διαφορετικά υλικά στον φωτορεαλισμό και την κίνηση. Δυνατότητα αντιγραφής κουφωμάτων, ομαδικής αλλαγής των χαρακτηριστικών τους, ή δυνατότητα διαγραφής με αυτόματη διόρθωση του τοίχου

12. Δυνατότητα κατασκευής Ισοκλινούς, Μονόριχτης και Δίριχτης στέγης. Δυνατότητα επεξεργασίας κάθε πλευράς για διαφορετική κλίση ή δημιουργία αετώματος. Διόρθωση περιγράμματος στέγης και όλων των ιδιοτήτων της

14. Δυνατότητα παραμετρικής σχεδίασης 3D ντουλάπας. Κατασκευή Ράμπας με δυνατότητα διόρθωσης

16. Απεικόνιση του κτιρίου από όποια άποψη επιθυμεί ο χρήστης: όψεις, κατόψεις, 3D Αυτόματη δημιουργία στερεού μοντέλου ολόκληρου του κτιρίου από τους ορόφους που το αποτελούν. Αυτόματη δημιουργία 3D στερεών τομών τυχαίας ευθείας ή τεθλασμένης γραμμής

18. Χρήση αυτόματων διαγραμμίσεων τοίχων – πλακών σε τομή, στεγών. Δυνατότητα διαγράμμισης χώρων η οποία αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα και δεν τα διαγραμμίζει

20. Ενσωματωμένο Τοπογραφικό πρόγραμμα για την παραγωγή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και διάγραμμα κάλυψης. Εμβαδομετρήσεις απόλυτα ακριβείς με τον τύπο του Ήρωνα ή τον τύπο του Simpson

22. Εγχειρίδιο χρήσης. Τηλεφωνική υποστήριξη ή υποστήριξη μέσω E-Mail. Σεμινάρια εκμάθησης ου προγράμματος. Συνεργασία με άλλα Προγράμματα Εισαγωγή – Εξαγωγή αρχείων Dwg και Dxf