en-USel-GRes-ES
Menu

HoloBIM Structural

                                  Βασικό Demo Βίντεο
                                       Δείτε μια παρουσίαση 11' 

                                  Βίντεο σε ζωντανό χρόνο
                                       πραγματικής μελέτης  

                                  Πίνακας δυνατοτήτων
                                       και σύγκρισης του HoloBIM
          

Το HoloBIM Structural, είναι ένα αυτόνομο λογισμικό για την ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση κτιριακών έργων με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή γραφικά ή με συντεταγμένες και το αποτέλεσμα είναι 2D σχέδιο και 3D εικόνα ταυτόχρονα.

Με την Τεχνολογία HoloBIM, έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί περισσότερα από 100.000 κτίρια στην Ελλάδα. Πλήρης υποστήριξη των Ευρωκωδίκων EC2 και EC8 και των ΕΚΩΣ/ΕΑΚ2000. Η τεκμηρίωση του προγράμματος είναι του γνωστού συγγραφέα Πολιτικού Μηχανικού, Απόστολου Κωνσταντινίδη και η αξιοπιστία των στατικών και δυναμικών επιλύσεων είναι πιστοποιημένη από το Ε.Μ.Π.

HoloBIM ΚΑΝ.ΕΠΕ.

 

holoBIM παρουσίαση ενός λεπτού 

HoloBIM για ΟΣ σχεδιασμό, κατασκευαστικά σχέδια και διαχείριση των υλικών.

Βασισμένο σε ΒΙΜ δεδομένα, δημιουργεί αυτόματα:
Σχέδια και λεπτομέρειες σε 2D και 3D
Κατάλογος όλων των υλικών
Εξαγωγή δεδομένων για κάθε λογισμικό
Έξυπνες προσαρμογές στα σχέδια
Επιβεβαιώνει τις παραγγελίες των υλικών μέσω 4D προσομοίωσης

 

HoloBIM για μοντελοποίηση, στατική/δυναμική ανάλυση και σχέδια οπλισμού.

Βασισμένο σε ΒΙΜ δεδομένα, δημιουργεί αυτόματα:
Γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
Όλες οι στατικές και δυναμικές περιπτώσεις φόρτισης
Υποστηρίζει όλους τους κανονισμούς ('59, '85, ΕΚΩΣ/ΕΑΚ, EC)
Σχεδιάζει στοιχεία σε κάμψη-διάτμηση-στρέψη
Ικανοτικός σχεδιασμός

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

Ο μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα είναι σχέδιο 2D και 3D ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται και διορθώνονται αμέσως τα λάθη κατά την εισαγωγή.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η γεωμετρία και η συνέχεια των πλακών ανιχνεύεται αυτόματα, οι πλάκες επιλύονται και υποδεικνύονται τα αναγκαία πάχη των πλακών.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ

Το HoloBIM δημιουργεί όλες τις τομές αυτόματα και ακαριαία τόσο σε 2D όσο και σε 3D. Ο μηχανικός δίνει λογικές εντολές για την δημιουργία των υψομέτρων και των διαστάσεων τόσο στις τομές όσο και στις κατόψεις

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Με τον υπολογισμό των εντάσεων που εξασκούνται στο έδαφος, δημιουργούνται αυτόματα τα θεμέλια με κεντρικά ή έκκεντρα πέδιλα, με πεδιλοδοκούς ή με κοιτόστρωση. Υπάρχει η δυνατότητα μικτής θεμελίωσης σε πολλαπλά επίπεδα.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΕΑ

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των θεμελίων, ο μηχανικός βλέπει τις τάσεις που δημιουργούνται στο έδαφος και κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις στα θεμέλιά του.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι περιβάλλουσες των ροπών δημιουργούνται αυτόματα σε όλο το σκελετό ή σε ένα τμήμα του, π.χ. σε ένα πλαίσιο, με τις τιμές ανά 0.20m ή ανά 0.10m ή στις κρίσιμες θέσεις, κατά την επιθυμία του μηχανικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Με απλές κινήσεις, μπορούμε να να τροποποιήσουμε τους οπλισμούς ή/και να βελτιώσουμε την εμφάνιση του ξυλοτύπου.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Ο μηχανικός μπορεί να δει σε 3D και επακριβώς, στο εσωτερικό του σκελετού, τους οπλισμούς όλων των δομικών στοιχείων. Οι εικόνες αυτές μπορούν να δοθούν στον εργολάβο για να εκτελέσει σωστά το σιδέρωμα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Γνωρίζοντας όλες τις λεπτομέρειες όπλισης π.χ. τους πείρους και τα τύμπανα κάμψης των ράβδων, καθώς και τις αναγκαίες παρακάμψεις, παράγονται οι κατασκευαστικοί οπλισμοί για τις μηχανές αυτόματης διαμόρφωσης των οπλισμών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ

Οι λεπτομέρειες όπλισης των υποστηλωμάτων παράγονται αυτόματα και μπορούν να τροποποιηθούν πολύ εύκολα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα στοιχεία που παρουσιάζουν πρόβλημα αντοχής επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα και έτσι γίνονται εύκολα αντιληπτά από το μηχανικό. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα για οποιοδήποτε δομικό στοιχείο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι ποσότητες υλικών και εργασιών υπολογίζονται αναλυτικά ανά όροφο και ανά κατηγορία δομικών στοιχείων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με την βοήθεια των αναλυτικών προμετρήσεων και τον καθορισμό των τιμών μονάδων κάθε υλικού και εργασίας μπορούμε να έχουμε αναλυτικά τον υπολογισμό κόστους της κατασκευής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο μηχανικός με απλές κινήσεις τοποθετεί τα σχέδιά του μέσα στο χαρτί. Πέραν των 2D ξυλοτύπων και τομών της μελέτης, μπορεί να τοποθετήσει και τις 3D απόψεις της μελέτης, αλλά και οποιαδήποτε άλλα σχέδια CAD ή ακόμα και αρχεία φωτογραφιών.

φ

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ

Module ‘pi-FES’: Προσομοιώνει με τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία πλάκες τυχαίας γεωμετρίας και παρέχει στον μελετητή χρηστικά διαγράμματα ροπών και τεμνουσών έτοιμα για διαστασιολόγηση.

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μπορούμε να συνδυάσουμε στο ίδιο φορέα χαλύβδινες διατομές (Μεταλλικά στοιχεία) και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής.

Διάγραμμα ροής

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στα κουμπιά και επιλέξτε το ανάλογο κομμάτι του video 

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στα κουμπιά και επιλέξτε το ανάλογο κομμάτι του video