Menu

Όροι Χρήσης

Η φυσική μας έδρα βρίσκεται στο Παγκράτι, Ευτυχιδου 3, 11635. Κύριο μέλημά μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας είναι ή σωστή και επιστημονική εξυπηρέτηση σας , η παροχή αξιόπιστων συμβουλών και η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: BUILDINGHOW TEAM ΙΚΕ
ΑΦΜ:
800844653 , ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
ΓΕΜΗ:
142787801000

Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.buildinghow.com υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά.

Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμφωνεί με κάποιον από τους παρακάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο και τις υπηρεσίες του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.buildinghow.com έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούνται με τον κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο οι επισκέπτες και οι πελάτες του.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (www.buildinghow.com) θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, κλπ.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, την δυνατότητα επικοινωνίας μας σε σχέση με τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας και την επιτυχή διενέργεια της παραγγελίας σας.

Το www.buildinghow.com αντιμετωπίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και υπευθυνότητα πιστεύοντας πως η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Το www.buildinghow.com έχει σχεδιαστεί με όλα τα εύλογα μέσα ώστε συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Η εταιρεία μας, τηρώντας απόλυτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση των προσωπικών σας στοιχείων.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της ολοκλήρωσης συναλλαγών και της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων, θα διεξάγεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο για τον προαναφερθέντα σκοπό. Για κανένα λόγο τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται ή ανταλλάσσονται. Η μόνη περίπτωση κοινοποίησης στοιχείων γίνεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να το επιβάλλουν δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, η εταιρεία μας τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.

Στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων σας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι ευθύνη σας η ορθή ενημέρωση του προσωπικού του www.buildinghow.com, για την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης του προϊόντος μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιστροφής. Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος επιβαρύνει τον καταναλωτή, μόνο εάν ο ίδιος προέβη σε κακή χρήση αυτού. Το κόστος μεταφορικών υπαναχώρησης επιβαρύνει τον καταναλωτή. Εφόσον το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση, η εταιρία μας υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του προϊόντος. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση της πιστωτικής του κάρτας. Στα χρήματα που θα επιστραφούν περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά.

Δικαιώματα στα Προσωπικά Δεδομένα

Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα απόκτησης πληροφοριών σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Δικαίωμα Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

Δικαίωμα Διαγραφής: Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Με την αποδοχή των όρων συμφωνείτε με τα κάτωθι:

- Δεν εγγυόμαστε την συνεχή ή χωρίς τυχόν λάθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.buildinghow.com

- Το www.buildinghow.com δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή το περιεχόμενο ιστοσελίδων συνδεδεμένων με συνδέσμους από ή προς την ιστοσελίδα μας.

-Το www.buildinghow.com ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. 

Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες-χρήστες, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), πριν προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. +210 7569600

Το www.buildinghow.com διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της εταιρείας, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

- Το www.buildinghow.com οφείλει να έχει παραδώσει το προϊόν στον καταναλωτή εντός 30 ημερολογιακών ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλη ημερομηνία παραλαβής.
- Σε περίπτωση αλλαγής τιμών στα προϊόντα που έχετε επιλέξει στην παραγγελία σας, χρησιμοποιείται η τιμολόγηση που υπήρχε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση τιμής, δεν θα τροποποιεί το σύνολο της εν αναμονή παραγγελίας σας.

Παράλληλα, με την αποδοχή των όρων συμφωνείτε με τα ακόλουθα:
- Τα στοιχεία που παρέχετε είναι αληθή, ενημερωμένα και πλήρη.
- Είσαστε ενήλικος/η, και για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα που απευθύνονται σε ανηλίκους, αναλαμβάνετε την ευθύνη της έγκρισης και της πραγματοποίησης της παραγγελίας από εσάς, και σε καμία περίπτωση από ανήλικο/η.
- Ο χρόνος παραλαβής καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν γίνεται σκόπιμα. Το
www.buildinghow.com έχει πάντα την πρόθεση να σας εξυπηρετήσει το ταχύτερο δυνατό.

- Το www.buildinghow.com δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγο ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας μας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

- Στην περίπτωση που θα προκύψουν διαφορές μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και μπορεί να οφείλονται σε περιεχόμενο του www.buildinghow.com, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη θα επιτραπεί μόνο εφόσον και στο μέτρο που το www.buildinghow.com καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Αν επιχειρηθεί είσοδος στο www.buildinghow.com από περιοχές εκτός Ελλάδος, η είσοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί  με ευθύνη του χρήστη ως προς τη συμμόρφωση με το Ελληνικό δίκαιο.

- Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους και το www.buildinghow.com αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εφόσον υπάρχει καθ’οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση του καταναλωτή με χρεώσεις πέραν των συμφωνηθέντων και αναγραφόμενων κατά την ολοκλήρωση παραγγελίας, θα επιστρέφεται η διαφορά.

- Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ενημερώσεις ή προσφορές από το www.buildinghow.com, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο info@buildinghow.com  με θέμα  “Διαγραφή Newsletter” και περιεχόμενο μηνύματος με το ονοματεπώνυμο σας.

- Το www.buildinghow.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους κατά βούλησή του. Η ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα αρκεί για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι όροι χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.